Alışveriş Sepeti

Blog

Latest Blog

25/12/18
PRP CihazıPRP Cihazı , Santrifuj CihazıPRP hazırlanması sırasında 2 kez santrifüj işlemine gereksinim duyulur. Antikoagulan içerikli tüpe ihtiyaç vardır ve hazırlığın tamamlanabilmesi için sığır trombini ve kalsiyum klorid kullanılır, nispeten pahalı bir uygulamadır. PRP de iyileşme hızını artırmak amacıyla kullanılmıştır ancak bugüne kadar yapılmış çalışmalar bunun tartışmalı olduğunu göstermiş ve tam olarak işe yararlığı kesin olarak ispatlanamamıştır.PRF elde ederken kullanılan kan ...
Aile hekimlerince Aile sağlığı merkezlerinde kullanılan tüm Aile hekimliği malzemeleri , medikal malzemeler, medikal sarf malzemeler, aile hekimi izlem kartları ve asm defterleri aile sağlığı denetleme ürünleri, diş hekimliği acil seti ve tüm ürünler için arayabilirsiniz...Aile Sağlığı Merkezi , Muayeneler, diş hekimlikleri için gerekli olabilecek bütün medikal ürünler, doktorlarımızın ve tüm sağlık çalışanlarının hizmetinde ...AsmMedikalMarket olarak sadece sağlık dünyasının...
İZLEM KARTLARI AİLE HEKİMLERİNCE KULLANILIR.TÜMÜ MEVCUTTUR....